Anti-Spam Server til MS Exchange-komponent

Anti-spam Server til MS Exchange-komponenten kontrollerer alle indkommende e-mail-meddelelser og markerer uønskede e-mails som spam. Der anvendes flere forskellige analysemetoder til behandling af hver e-mail-meddelelse, hvilket sikrer den maksimale beskyttelse imod uønskede e-mail-meddelelser.

Dialogen indeholder korte oplysninger om serverkomponentens funktion, oplysninger om dens aktuelle status (Anti-Spam Server til MS Exchange-komponenten er aktiv.) og nogle statistikker.

Du kan opdatere disse statistikker til enhver tid ved at klikke på linket Opdater statistiske værdier. De nye data vises næsten øjeblikkeligt. Hvis du vil nulstille alle statistiske værdier, skal du klikke på linket Nulstil statistiske værdier. Endelig åbnes en ny dialog med en liste over scanningsresultater ved at klikke på linket Scanningsresultater. Sorter dataene på listen ved hjælp af radioknapperne og/eller fanerne.

Funktionsknapperne er som følger:

Indstillinger – brug denne knap til at åbne Anti-spam til MS Exchange-indstillinger.

Tilbage – tryk på denne knap for at vende tilbage til Serverkomponentoversigten.

Anti-spam