Anti-Spam Server til MS Exchange – Avancerede indstillinger

Sådan kommer du hertil: Hovedskærmbillede -> Hovedmenu Værktøjer -> Avancerede indstillinger -> Serverkomponenter -> grenen Anti-spam Server til MS Exchange -> Avancerede indstillinger

 

Grenen Avancerede indstillinger indeholder udvidede indstillingsmuligheder for Anti-spam Server til MS Exchange-komponenten. Disse indstillinger er beregnet til erfarne brugere, typisk netværksadministratorer, der har behov for at konfigurere antispam-beskyttelsen i detaljer for at beskytte e-mail-servere bedst muligt.

Vi anbefaler på det kraftigste, at ingen indstillinger ændres, medmindre du er fuldt fortrolig med alle de avancerede indstillinger i Spamcatcher (MailShell Inc.). Eventuelle forkerte ændringer kan medføre dårlig ydelse eller forkert komponentfunktionalitet.

Hvis du stadig mener, det er nødvendigt at ændre Anti-spam Server til MS Exchange-konfigurationen på det meget avancerede niveau, skal du følge vejledningen, der findes i selve brugergrænsefladen. Generelt findes der i hver dialog en enkelt specifik funktion, og du kan redigere den – beskrivelsen af den findes altid i selve dialogen:

· Cache - fingeraftryk, domæneomdømme, LegitRepute
· Træning - ordtræning, scorehistorik, scoreforskydning, maksimalt antal ord, automatisk træningstærskel, vægtning, skrivebuffer
· Filtrering - sprogliste, landeliste, godkendte IP’er, blokerede IP’er, blokerede lande, blokerede tegnsæt, spoofede afsendere
· RBL - RBL-servere, multihit, tærskel, timeout, maksimalt antal IP’er
· Internetforbindelse timeout, proxyserver, proxyserver-validering

Avancerede indstillinger