Anti-Spam Server til MS Exchange – Hvidliste

Sådan kommer du hertil: Hovedskærmbillede -> Hovedmenu Værktøjer -> Avancerede indstillinger -> Serverkomponenter -> grenen Anti-spam Server til MS Exchange -> Hvidliste

 

Hvidlisten repræsenterer en global liste over godkendte e-mail-adresser og domænenavne på afsendere. Meddelelser fra disse adresser bliver aldrig mærket som spam. Hvis der er specifikke adresser eller domæner, du ikke forventer uønskede meddelelser (spam) fra, kan du sammensætte en hvidliste over sådanne afsendere (f.eks. “someone@somedomain.com”) eller domænenavne (f.eks. “domain.com”).

Følgende funktionsknapper er tilgængelige:

Tryk på Rediger for at åbne en editorlignende dialog, hvor du manuelt kan indtaste en liste over adresser (kopier/indsæt-funktionen kan også bruges). Indsæt et element (afsender, domænenavn) pr. linje for at holde listen organiseret og overskuelig.

Tryk på Importer for at starte Guiden Import af e-mail-adresser, der giver dig mulighed for at indsætte flere adresser på en praktisk måde (fra din e-mail-klient eller fra en tekstfil).

Tryk på Eksporter for at gemme alle poster (Adresser og domæner på hvidlisten) i en almindelig tekstfil.

Hvidliste