Anti-Spam Server til MS Exchange – Indstillinger

Sådan kommer du hertil: Hovedskærmbillede -> Hovedmenu Værktøjer -> Avancerede indstillinger -> Serverkomponenter -> grenen Anti-spam Server til MS Exchange -> Indstillinger

 

Ved at klikke på feltet Aktiver Anti-spam-beskyttelse kan du aktivere eller deaktivere hele Anti-spam-komponenten.

 

I denne dialog kan du vælge en mere eller mindre aggressiv scoringsbedømmelse. Hver e-mail-meddelelse, der scannes af Anti-spam-komponenten, tildeles enscore, dvs. hvor tæt meddelelsens indhold er på spam (uønsket e-mail).

Du kan indstille scoretærsklen ved at indtaste en værdi i feltet, eller ved at brugeren skyder herunder. Du kan indstille værdier mellem 50 (aggressiv konfiguration, der er lige så stor chance for at e-mail-meddelelser, der ikke er spam, bliver filtreret fra som rigtig spam. Anbefales ikke til normal brug) og 90 (de fleste indkommende e-mail-meddelelser leveres normalt, og en betydelig mængde spam kan slippe igennem). Middelværdien 70, der er indstillet som standard, betragtes som en forholdsvis aggressiv konfiguration. E-mail-meddelelser, der sandsynligvis er spam, filtreres fra, og der er også stor sandsynlighed for at meddelelser, der ikke er spam, bliver fanget.

 

Hvis du skal indstille en specifik scoretærskel, skal den indtastes i talfeltet. I modsætning til skyderen lader den dig også indtaste decimalværdier.

 

Marker feltet Flyt meddelelse til mappen uønsket e-mail (kun Microsoft Outlook-plugin), hvis du automatisk vil have flyttet detekterede spam-meddelelser til mappen ”Uønsket e-mail” i Bemærk, at denne egenskab kun gælder MS Outlook.

Marker feltet Tilføj modtagere af afsendt e-mail til hvidlisten (kun Microsoft Outlook-plugin), hvis du automatisk vil tilføje modtagere af dine afsendte e-mail til listen over godkendte e-mail-adresser for afsendere. Bemærk, at denne egenskab kun gælder MS Outlook.

Marker feltet Rediger emne for meddelelser, der er markeret som spam, hvis du foretrækker, at meddelelser detekteret som SPAM markeres med et bestemt ord eller tegn i emnefeltet. Rediger ordet i tekstfeltet og gem ved at trykke på OK. Vi anbefaler at beholde standardværdien [SPAM].

Markér feltet Spørg inden rapportering om forkert detektion, hvis du vil blive spurgt, inden detekteret spam rapporteres til AVG for at sikre, at beskeden skal klassificeres som spam. Denne rapport er en del af Produktforbedringsprogrammet (og kan tillades enten under installationsprocessen, eller senere, i den pågældende dialog i AVG Avancerede indstillinger). Hvis dette felt forbliver afmarkeret, sendes alle rapporter automatisk.

Se dokumentationen eller teknisk support til din e-mail-klient, hvis du behøver yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer spamfiltrene.

 

Anti-spam træning

Der er også mulighed for at træne Anti-spam-beskyttelsen. Denne funktion er praktisk, hvis du får mange specifikke e-mail, der fejlagtigt mærkes som SPAM, eller hvis du får spam, der ikke detekteres. I disse tilfælde anbefaler vi, at du træner Anti-spam, så den genkender og håndterer lignende e-mail på korrekt vis. Tryk på knappen Træn Anti-spam for at starte Anti-spam træningsguide, som vejleder dig gennem træningsprocessen. Der er detaljeret hjælp tilgængelig i hver dialog i guiden.

Indstillinger