Document Scanner til MS SharePoint-komponent

Formålet med Document Scanner til MS SharePoint-komponenten er at scanne dokumenter, der er gemt i MS SharePoint. Hvis der detekteres virus, flyttes de til Virus Vault eller fjernes helt.

Bemærk! Microsoft SharePoint er en samling af produkter og softwareelementer, som blandt et stigende antal komponenter inkluderer Internet Explorer-baserede samarbejdsfunktioner, processtyringsmoduler, søgemoduler og en dokumentstyringsplatform. SharePoint kan bruges til at hoste websteder, der tilgår delte workspaces, informationslagre og dokumenter.

Dialogen indeholder en kort information om serverkomponentens funktionalitet, information om dens aktuelle status (Komponenten er aktiv…) og nogle statistikker – antal kontrollerede dokumenter og detekterede trusler.

Du kan opdatere disse statistikker til enhver tid ved at klikke på linket Opdater statistiske værdier. De nye data vises næsten øjeblikkeligt. Hvis du vil nulstille alle statistiske værdier, skal du klikke på linket Nulstil statistiske værdier. Endelig åbnes en ny dialog med en liste over scanningsresultater ved at klikke på linket Scanningsresultater. Sorter dataene på listen ved hjælp af radioknapperne og/eller fanerne.

Funktionsknapperne er som følger:

Indstillinger - brug denne knap til at åbne Document Scanner til MS SharePoint-indstillinger.

Tilbage – tryk på denne knap for at vende tilbage til Serverkomponentoversigten.

Document Scanner