Komponent E-mail-scanner

E-mail-scanner-komponenten er ansvarlig for scanning af alle e-mail-beskeder, der sendes eller modtages. Når en virus detekteres i en e-mail, flyttes den straks til Virus Vault. Komponenten kan også frasortere visse typer vedhæftede filer i e-mails, og tilføje en certificeringstekst til infektionsfrie beskeder.

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 E mail scanner Grundprincipper i E-mail-scanneren

E-mail-scanner fungerer vha. e-mail-plugins til alle almindelige (SMTP/POP3-baserede) e-mail-klienter. Der findes et specifikt plugin til følgende klienter:

· MS Outlook
· The Bat!

Der er et generelt plugin, der fungerer til andre e-mail-klienter, som f.eks. Outlook Express, Mozilla Thunderbird, Eudora osv.

Krypterede forbindelser vha. SSL understøttes også.

 

Vær opmærksom på, at E-mail-scanner kun behandler e-mails, der modtages af eller sendes fra din skrivebords-e-mail-klient (MS Outlook, The Bat! etc.), ikke e-mails, der sendes over et offentligt e-mail-servicewebsted (Gmail, Hotmail, AOL Mail osv.)!

Dine online aktiviteter, inklusive brug af webmailservice, sikres af andre komponenter (Online Shield og LinkScanner).

 


Indstillinger

Scan indkommende meddelelser, Scan udgående meddelelser - ved at markere eller afmarkere det pågældende felt kan du angive, om indkommende og udgående e-mail skal scannes for virus. Bemærk: Scanning kan sænke processen til modtagelse af e-mails, især de med store vedhæftede filer.

Vis informationsvindue, mens e-mailen scannes - angiv om E-mail scanner-komponenten skal vise en popup-meddelelse i proceslinjen, der informerer om den aktuelle opgave, komponenten behandler (tilslutter til server, downloader en meddelelse, scanner meddelelsen osv.).

 

AVG Anti virus forward E mail scanner Avancerede indstillinger

 

E-mail-scanner