E-mail-scanner til MS Exchange (routing TA)-komponent

Formålet med E-mail-scanner til MS Exchange (routing TA)-komponenter er at kontrollere alle e-mail, der routes gennem MS Exchange HUB-rollen. Hvis der detekteres virus, flyttes de til Virus Vault eller fjernes helt.

Bemærk! HUB-transportserverrollen i MS Exchange hånterer alle e-mail-strømme i organisationen, anvender journaliseringspolitikker og leverer meddelelser til modtagerens indbakke.

Dialogen indeholder en kort information om serverkomponentens funktionalitet, information om dens aktuelle status (Komponenten er aktiv…) og nogle statistikker – antal kontrollerede e-mail-dele og detekterede trusler.

Du kan opdatere disse statistikker til enhver tid ved at klikke på linket Opdater statistiske værdier. De nye data vises næsten øjeblikkeligt. Hvis du vil nulstille alle statistiske værdier, skal du klikke på linket Nulstil statistiske værdier. Endelig åbnes en ny dialog med en liste over scanningsresultater ved at klikke på linket Scanningsresultater. Sorter dataene på listen ved hjælp af radioknapperne og/eller fanerne.

Funktionsknapperne er som følger:

Indstillinger - brug denne knap til at åbne E-mail-scanner til MS Exchange (routing TA)-indstillinger.

Tilbage – tryk på denne knap for at vende tilbage til Serverkomponentoversigten.

EMS (routing)