E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI) Komponent

Formålet med E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI)-komponenten er at kontrollere alle e-mail, der gemmes i brugerens mailboxe. Hvis der detekteres virus, flyttes de til Virus Vault eller fjernes helt.

Bemærk! VSAPI er en forkortelse for “Virus-Scanning Application Programming Interface” (Programmeringsinterface for virusscanningsapplikationer). Det er et interface, der er defienret af Microsoft Corp. og primært beregnet til integrering af antivirus-styring i MS Exchange-miljøet.

Dialogen indeholder en kort information om serverkomponentens funktionalitet, information om dens aktuelle status (Komponenten er aktiv…) og nogle statistikker – antal kontrollerede e-mail-dele og detekterede trusler.

Du kan opdatere disse statistikker til enhver tid ved at klikke på linket Opdater statistiske værdier. De nye data vises næsten øjeblikkeligt. Hvis du vil nulstille alle statistiske værdier, skal du klikke på linket Nulstil statistiske værdier. Endelig åbnes en ny dialog med en liste over scanningsresultater ved at klikke på linket Scanningsresultater. Sorter dataene på listen ved hjælp af radioknapperne og/eller fanerne.

Funktionsknapperne er som følger:

Indstillinger - brug denne knap til at åbne E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI)-indstillinger.

Tilbage – tryk på denne knap for at vende tilbage til Serverkomponentoversigten.

EMS (VSAPI)