E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI) Indstillinger

Sådan kommer du hertil: Hovedskærmbillede -> Hovedmenu Værktøjer -> Avancerede indstillinger -> Serverkomponenter -> grenen E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI) eller

 Hovedskærmbillede -> Serverkomponenter Lynlink -> dobbeltklik på ikonet EMS (VSAPI) -> knappen Indstillinger

 

I denne dialog findes flere forudindstillede indstillinger for e-mail-virusscanningsydeevnen for E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI). Denne dialog er opdelt i flere sektioner:

Basisindstillinger

Aktiver komponent – du kan aktivere eller deaktivere e-mail scanning her.

Sprog-rullemenu – vælg et sprog til E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI)-komponenten.

Logindstillinger

Logfilstørrelse-feltet – logfilen indeholder optegnelser over forskellige hændelser relateret til E-mail-scanner til MS Exchange (VSAPI), såsom noter om indlæsning af programbiblioteker, fundne vira, fejlfindingsadvarsler osv. Brug den gemte tekst til at indstille maksimumstørrelsen for denne fil.

Scanningsindstillinger

· Baggrundsscanning – du kan aktivere eller deaktivere baggrundsscanning her. Baggrundsscanning er en af funktionen i VSAPI applikationsgrænsefladen. Den aktiverer “threaded scanning” af Exchange Messaging-databser. Hvis et emne ikke er scannet, inden det findes i brugerens mailbox-mapper, sendes det til E-mail-scanner til MS Exchange for scanning. Scanning og søgning efter de ikke-undersøgte objekter køres parallelt. Bemærk! Der anvendes en specifik tråd med lav prioritet til hver database, hvilket garanterer, at andre opgaver (f.eks. lagring af e-mail-meddelelser i Microsoft Exchange-databasen) altid udføres med prioritet.
· Proaktiv scanning – du kan aktivere eller deaktivere funktionen proaktiv scanning i VSAPI her. Den proaktive scanning ligger i den dynamiske prioritetsadministration af elementer i scanningskøen. De lavere prioriterede objekter scannes ikke, medmindre alle de højere prioriterede objekter (der hyppigt leveres “on demand” i køen) er blevet scannet. Prioriteten af et element stiger imidlertid, hvis en klient forsøger at bruge det, så elementets forrang ændres afhængigt af brugerens aktivitet.
· Scan RTF – du kan her specificere, om filer af typen RTF skal scannes.
· Antal af scanningstråde – scanningsprocessen trådes som standard for at øge den overordnede scanningsydelse med et vist niveau af parallelbehandling. Du kan ændre antallet af tråde her.
· Scannings-timeout-feltet – det maksimale kontinuerlige interval (i sekunder) for én tråds adgang til den meddelelse, der scannes.

Scanningsegenskaber

· Brug heuristik – marker for at anvende detekteringsmetoden heuristik ved scanning af dokumenter. Heuristisk analyse er en simulering og evaluering af det scannede objekts instruktioner i et virtuelt computermiljø. Derfor kan det detektere selv ondsindet kode, der endnu ikke er beskrevet i virusdatabasen.
· Rapporter potentielt uønskede programmer og spywaretrusler – marker for at anvende Anti-spyware-engine, dvs. detektere mistænkelige og potentielt uønskede programmer ved scanning af e-mail-meddelelser og vedhæftede filer.
· Rapport
ér forbedret sæt af potentielt uønskede programmer
- markér dette felt for at detektere udvidede pakker af spyware: programmer, der er fuldstændig i orden og harmløse, når de fås direkte fra fabrikanten, men kan misbruges til skadelige formål senere, eller programmer der er uskadelige men uønskede (forskellige værktøjslinjer, osv.). Dette er en ekstra funktion, som øger din computersikkerhed og -komfort endnu mere, men den kan dog risikere at blokere lovlige programmer, og er derfor som standard slået fra. Bemærk: Denne detekteringsfunktion er et tillæg til den forrige valgmulighed, så hvis du vil beskyttes mod grundlæggende typer spyware, skal du altid holde denne boks markeres.
· Scan inde i arkiver – marker for at scanne indholdet i arkiver, der er vedhæftet til e-mail-meddelelser.

Rapportering om vedhæftede filer til e-mail

· Rapporter adgangskodebeskyttede arkiver – arkiver (ZIP, RAR osv.), der er beskyttet med adgangskode er ikke mulige at scanne for vira. Marker feltet for at rapportere dem som potentielt farlige.
· Rapporter adgangskodebeskyttede dokumenter - dokumenter beskyttet med adgangskode er ikke mulige at scanne for vira. Marker feltet for at rapportere dem som potentielt farlige.
· Rapporter filer med makroer - en makro er en foruddefineret række trin, der er beregnet til at gøre bestemte opgaver nemmere for en bruger (MS Word-makroer er almindeligt kendte). Som sådan kan en makro indeholde potentielt farlige instruktioner, og det er muligvis relevant for dig at markere feltet for at sikre, at filer med makroer bliver rapporteret som mistænkelige.
· Rapporter skjulte filtypenavne - skjulte filtypenavne kan f.eks. få en mistænkelig eksekverbar fil ”something.txt.exe” til at se ud som en harmløs almindelig tekstfil ”something.txt”. Marker feltet for at rapportere dem som potentielt farlige.

 

Indstillinger