Komponent Anti-spam

Anti-spam-komponenten kontrollerer alle indkommende (og om ønsket udgående) e-mails, og markerer uønskede beskeder som SPAM. Dette gør det muligt for de fleste e-mail-klienter at frasortere og gemme spam i en speciel spambakke. Komponenten kombinerer flere forskellige analysemetoder til at behandle hver enkelt e-mail-meddelelse for at opnå det bedste resultat.

 

Se dokumentationen eller teknisk support til din e-mail-klient, hvis du behøver yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer spamfiltrene.

 


Indstillinger

Alle Anti-spam-indstillinger, even de mest avancerede, kan redigeres i dialogen Indstillinger.

Opdateringer

For at holde Anti-spam-komponenten opdateret er der et planlagt opdateringsjob for Anti-spam-regler, der er forudindstillet af producenten af AVG. Du kan justere planlægningsindstillingerne via Hovedskærmbilledet -> Hovedmenu Værktøjer -> Avancerede indstillinger -> grenen Planlægning -> Anti-spam-opdateringsplan. Der er direkte adgang til hjælp i dialogen.

 

AVG Anti virus forward Komponent Anti spam Almindelige Anti-spam-spørgsmål og problemer

Komponent Anti-spam