Komponent Firewall

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Komponent Firewall Hvad er en Firewall egentlig?

En firewall er en enhed (enten software eller hardware), der er designet til at overvåge netværkstrafik. Den kontrollerer al kommunikation mellem computeren og omverdenen, og tillader sikre og blokerer forbudte kommunikationsforsøg baseret på dens definerede politikker. En korrekt konfigureret firewall beskytter dig især mod hackerangreb fra internettet.

 

Basisprincipper for AVG Firewall

I AVG kontrollerer Firewall-komponenten al trafik på alle computerens netværksporte. Baseret på de definerede regler evaluerer Firewall-profilen automatisk applikationer, der enten kører på computeren, eller som ønsker at etablere forbindelse til internettet eller et lokalt netværk, eller applikationer, der udefra forsøger at etablere forbindelse til din pc. For hver af disse applikationer vil Firewall’en derefter enten tillade eller forbyde kommunikationen.

Hvis applikationen er ukendt (dvs. ikke har definerede Firewall-regler), ser Firewallen først i en Pålidelig database efter kendte, sikre applikationer, og hvis applikationen findes her, opretter den en regel, der tillader kommunikationen. Hvis applikationen ikke findes på den sikre liste, bliver du bedt om at tillade eller blokere kommunikationsforsøget.

 


Indstillinger

Firewall-komponent-oversigten i Hovedskærmbilledet viser Firewall-statistikker, og lader dig justere de grundlæggende indstillinger. Yderligere indstillingsmuligheder er derefter tilgængelige i dialogen Avancerede indstillinger.

 

Rullemenuen Vælg Firewall-profil indeholder en liste over alle aktuelt definerede profiler. Du kan nemt skifte til en anden profil her og bekræfte ved at klikke på Gem ændringer. Hvis der kun er adgang til de to systemprofiler (Tillad alle, Blokér alle), anbefaler vi, at du gendanner konfigurationen ved at trykke på den pågældende knap

 

Ved at vælge Firewall aktiveret eller Firewall deaktiveret kan du slå hele Firewall-komponenten til eller fra.

Nødtilstand er en hurtig funktion til at blokere al netværkstrafik, så din computer er utilgængelig til/fra eksterne netværk.

 

Marker feltet Aktiver gamingtilstand for at sikre, at Firewall ikke viser dialoger, der spørger, om du vil tillade eller blokere kommunikation for ukendte applikationer, når du kører fuldskærmsapplikationer (spil, PowerPoint-præsentationer osv.). I tilfælde af at ukendte applikationer forsøger at kommunikere over netværket imens, tillader eller blokerer Firewall forsøget automatisk (i henhold til indstillinger i den aktuelle profil, se Firewall-indstillinger -> Profiler -> vælg den pågældende profil).

 

Med knappen Gendan konfiguration kan du hurtigt opdatere dine samlede Firewall-indstillinger.

Komponent Firewall