Opdatering-komponenten

Opdatering-komponenten administrerer din internetforbindelse for korrekt og rettidig AVG-opdatering.

 

AVG Anti virus forward Opdatering Hvad er opdatering?

AVG Anti virus forward Opdatering Hvordan kan jeg opdatere?

 


Indstillinger

Start automatiske opdateringer – afmarkér for at deaktivere regelmæssige automatiske opdateringer af AVG-virusdatabase. Vi anbefaler kraftigt ikke at gøre dette, medmindre du har en god grund til det!

· Periodisk - vælg denne indstilling, hvis du vil søge efter opdateringer mere end en gang om dagen. Du kan enten indtaste den foretrukne værdi (søg efter opdateringer hver x timer/minutter).
· Med bestemte mellemrum – vælg denne indstilling for at søge efter opdateringer én gang om dagen, og angiv intervallet ved at indstille den ønskede tid i det første felt. Vær opmærksom på at opdateringen, pga. serverkapacitet, vil blive udført på et vilkårligt tidspunkt mellem den indstillede tid i første felt (udfyldt af dig) og tiden i det andet felt (som ikke kan redigeres).

Opdatér nu – søg straks efter nye opdateringsfiler, og opdatér straks, hvis der findes nogle.

 

AVG Anti virus forward Opdatering Avancerede indstillinger

Opdatering