Virus Vault

AVG Virus Vault er et karantæneområde for virus, hvor alle fjernede filer, der er inficeret med virus eller mistænkelige, bliver opbevaret. Alle filer krypteres og kan ikke gøre skade på computeren. Hovedformålet med Virus Vault er at opbevare en eventuelt slettet fil i et vist stykke tid, så du kan være sikker på, at du ikke længere behøver filen. Hvis du finder ud af, at den manglende fil forårsager problemer, kan du sende den til analyse, forsøge at helbrede den og gendanne den på dens oprindelige placering.

 

For at åbne Virus Vault skal du navigere via Hovedskærmbilledet -> Hovedmenu Historik -> Virus Vault.

 

Hvert objekt i listen er defineret med:

Alvorlighed – infektionsniveau: Alle anførte objekter kan positivt eller potentielt være inficeret (Infektion henviser til en virus, PUP til spyware, Advarsel normalt til en cookie). Trusler, der er detekteret af Identitetsbeskyttelse viser også et statusinfoikon, og kaldes malware.

Virusnavn – navn på den detekterede infektion i henhold til AVG Virus-opslagsværket.

Sti til fil – fuld sti til filens oprindelige placering. N/A betyder, at filen ikke oprindeligt var placeret på det lokale drev. Den er typisk blevet fundet i en indkommende e-mail og flyttet til Virus Vault af E-mail-scanner-komponenten.

Oprindeligt objektnavn – filens navn; forefindes kun, hvis filen oprindeligt var en vedhæftet fil i en e-mail.

Lagringsdato – dato og klokkeslæt filen blev detekteret og fjernet til Virus Vault.

 

Når du har fremhævet et objekt i listen med musen, kan du udføre følgende handlinger med funktionsknapperne:

Gendan – flytter den inficerede fil til sin oprindelige placering (angivet i kolonnen Sti til fil)

Gendan som – flytter den inficerede fil til en valgt mappe

 

Du kan bruge Gendan eller Gendan som på flere elementer ad gangen. Fremhæv dem i listen, og tryk på den pågældende knap. Hvis det ikke lykkes at gendanne nogle af de valgte elementer, bliver de ved med at være fremhævet i listen.

 

Når du gendanner filer fra Virus Vault, skal du også være opmærksom på følgende:

· Hvis filen oprindeligt var en vedhæftet fil i en e-mail (se kolonnen Oprindeligt objektnavn), er dens oprindelige placering en midlertidig mappe, som kan være vanskelig at finde på harddisken. Derfor er kun funktionen Gendan som tilgængelig for vedhæftede filer.
· Registreringsdatabasenøgler kan kun gendannes til deres oprindelige placering (dvs. kun knappen Gendan fungerer).
· Alle filer gendannes med deres Oprindelige objektnavn. Hvis det ikke er tilgængeligt, bliver filen gendannet med navnet, der er angivet i kolonnen Sti til fil.

 

Detaljer – denne knap gælder kun trusler, der er detekteret af Identitetsbeskyttelse. Når du klikker på denne knap, vises en synoptisk oversigt over trusseldetaljer (hvilke filer eller processer der er blevet påvirket, karakteristik for processen, osv.). Vær opmærksom på, at for alle andre elementer end de, der er detekteret af IDP, er denne knap udtonet og inaktiv.

Slet – fjerner filen fra disken fuldstændig og uden mulighed for fortrydelse.

Tøm Virus Vault – fjerner alle filer fra Virus Vault.

 

Højreklik på kontekstmenupunktet Send til analyse – sender filen til analyse hos AVG’s viruslaboratorier eller til det tekniske supportteam.

Bemærk, at denne funktion kun anvendes til at sende ”falsk alarm”-filer, dvs. filer, der er blevet detekteret som inficerede eller mistænkelige af AVG, men som du mener er harmløse.

 

Virus Vault-indstillinger

Hvis du er sikker på, at du ikke behøver de slettede filer, kan du fjerne dem helt – eller efterlade dem i Virus Vault, hvorfra de bliver slettet automatisk. Det sker som standard enten efter 30 dage, eller når den samlede størrelse af filer i Virus Vault overskrider 5 % af størrelsen på din harddisk. Du kan ændre disse indstillinger i dialogen Vedligeholdelse af Virus Vault.

Virus Vault