Kommandolinjescanning

Alternativt kan en scanning køres fra kommandolinjen (cmd). Kommandolinjescanning giver adgang til de fleste af de parametre, der er adgang til i den grafiske brugerflade.

 

Kommandolinjescanning er et praktisk værktøj til servere eller ved oprettelse af batch-scripts, der skal køres automatisk efter opstart af computeren.

 

For at køre AVG-scanning fra kommandolinjen skal du køre følgende kommando fra den mappe, hvor AVG er installeret (normalt C:\Program Files\AVG\AVG10):

· avgscanx for 32 bit operativsystemer
· avgscana for 64 bit operativsystemer

 

Kommandoens syntaks

Med én parameter: command /parameter (f.eks. avgscanx /comp for at scanne hele computeren)

Med flere parametre: command /parameter /parameter (alle parametre i en række, separeret med et mellemrum og en skråstreg)

Med specifikke værdier: command /parameter=værdi;værdi (værdier adskilt med semikolon, f.eks. avgscanx /scan=C:\;D:\)

Parametre

For at få vist en komplet oversigt over tilgængelige parametre skal du indtaste den pågældende kommando med parameteren /? eller /HELP (f.eks. avgscanx /?).

Se oversigt over kommandolinjeparametre for en mere detaljeret forklaring af mulighederne.

Bemærk! Den eneste obligatoriske parameter er /SCAN for at specificere, hvilke dele af computeren, der skal scannes.

 

Tryk på Enter for at starte scanningen. Under scanningen kan du stoppe processen med Ctrl+C eller Ctrl+Pause.

Kommandolinjescanning