Scanning af specifikke filer eller mapper

Scanning af specifikke filer eller mapper er en foruddefineret funktion, der scanner alt du ønsker på din computer. Den kan startes til enhver tid, når du ønsker det.

 

Hvis du kun behøver at scanne ét element (fil, mappe eller flytbart medie), er det normalt meget nemmere at bruge Shell-udvidelsesscanning.

 

Sådan scannes specifikke filer eller mapper

Gå til AVG Hovedskærmbillede -> Hovedmenuen Værktøjer -> Scan valgt mappe…

Sådan angives elementer, der skal scannes

Udvid elementer i det viste træ ved at klikke på plus-noden, indtil du finder den mappe, du vil scanne. Du kan vælge flere mapper ved at markere de pågældende felter. De valgte mapper vises i tekstfeltet øverst i dialogen, og rullemenuen bevarer historikken over dine valgte scanninger til senere brug.

Du kan også manuelt indtaste den fulde sti til den ønskede mappe (hvis du indtaster flere stier, skal de adskilles med semikolon uden ekstra mellemrum).

Særlige steder, der skal scannes, grenen Andre

· Systemdrev – harddisken, hvor operativsystemet er installeret (normalt C:)
· Systemmappe – Windows/System32
· Mappen Midlertidige filer – Documents and Settings/User/Local Settings/Temp
· Midlertidige internetfiler – Documents and Settings/User/Local Settings/Temporary Internet Files

 

Hvis du vil scanne en mappe uden undermapper, skal du bare indtaste et minustegn ”-” foran stien i tekstfeltet. F.eks. scanner -C:\Program Files\ kun indholdet i mappen Program Files, og ikke i undermapperne.

For at undtage specifikke undermapper fra scanningen, kan du bruge udråbstegnet ”!”. F.eks. scanner C:\;!C:\Windows drevet C:\ undtagen mappen Windows.

 

Yderligere muligheder

I den nederste del af dialogen kan du indstille scanningsprioriteten på skyderen. Følgende niveauer er tilgængelige:

· Brugerfølsom – fleksibelt ressourceforbrug. Scanningen vil detektere din aktivitet på computeren, og bruge langsom scanning med lavt ressourceforbrug, mens du arbejder, så systemet ikke bliver langsomt. Når du forlader computeren, vil scanningen blive hurtigere, så den bruger de tilgængelige systemressourcer, du ikke bruger på det tidspunkt. Anbefalet indstilling.
· Langsom scanning – lavt ressourceforbrug. Scanningen tager længere tid, men andre processer og applikationer skulle ikke blive påvirket.
· Automatisk scanning – middel ressourceforbrug. Anbefalet værdi.
· Hurtig scanning – højt ressourceforbrug. Scanningen får højere priorit
et end andre processer, så systemets ydelse kan være langsommere, men scanningen bliver meget hurtig.

 

Sådan modificeres scanningsindstillingerne

AVG Hovedskærmbillede -> vælg Scanningsindstillinger i venstre genvejspanel -> under Scan specifikke filer eller mapper, klik på Rediger scanningsindstillinger.

Scanning af specifikke filer eller mapper