Onderdeel Anti-Spamserver voor MS Exchange

Het onderdeel Anti-Spamserver voor MS Exchange controleert alle binnenkomende e-mailberichten en markeert ongewenste e-mail als SPAM. Het onderdeel maakt gebruik van verschillende analysemethoden om elk e-mailbericht te verwerken. Dit biedt de best mogelijke bescherming tegen ongewenste e-mailberichten.

Het dialoogvenster biedt beknopte informatie over de functionaliteit van het serveronderdeel, informatie over de huidige status (Anti-Spamserver-component voor MS Exchange is actief.), en wat cijfermateriaal.

U kunt die cijfers op elk gewenst moment bijwerken door te klikken op de koppeling Statistische waarden vernieuwen. De nieuwe gegevens worden vrijwel meteen weergegeven. Als u al het cijfermateriaal weer op nul wilt terugzetten, klikt u op de koppeling Statistische gegevens resetten. Tot slot kunt u op de koppeling Scanresultaten klikken om een nieuw dialoogvenster te openen met een lijst met scanresultaten. U kunt de gegevens in de lijst sorteren met behulp van keuzerondjes en tabs.

Het dialoogvenster heeft de volgende knoppen:

Instellingen – gebruik deze knop om het dialoogvenster Instellingen Anti-Spam voor MS Exchange te openen.

Terug – klik op deze knop om terug te keren naar het Overzicht van Servercomponenten.

Anti-Spam