Anti-Spamserver voor MS Exchange – Instellingen

Hier bent u: Hoofdscherm -> Hoofdmenu Extra -> Geavanceerde instellingen -> Servercomponenten -> vertakking Anti-Spamserver voor MS Exchange -> Instellingen

 

Door het vakje Anti-Spambescherming inschakelen aan te kruisen, kunt u het hele onderdeel Anti-Spam activeren of deactiveren.

 

In dit dialoogvenster kunt u meer of minder agressieve scoremaatregelen selecteren. Elk e-mailbericht dat wordt gescand door het onderdeel Anti-Spam krijgt een score in hoeverre de inhoud van het bericht spam benadert (ongewenste e-mails).

U kunt de waarde voor de scoredrempel opgeven door die waarde in het veld te typen, of met de schuifregelaar hieronder. Met de schuifregelaar kunt u alleen waarden opgeven tussen 50 (agressieve configuratie, de kans dat e-mailberichten die geen spam bevatten worden gefilterd, is even groot als de kans dat spam wordt gefilterd; niet aanbevolen voor dagelijks gebruik) en 90 (de meeste binnenkomende e-mailberichten worden normaal bezorgd; een aanzienlijk deel daarvan kan spam bevatten). De middelste waarde 70, de standaardinstelling, wordt beschouwd als een vrij agressieve configuratie; e-mailberichten die waarschijnlijk spam bevatten, worden gefilterd, maar waarschijnlijk worden ook e-mailberichten gefilterd die geen spam bevatten.

 

Als u een heel specifieke scoredrempel wilt opgeven, kunt u die in het veld typen. U kunt dan ook niet-afgeronde waarden opgeven, iets wat met de schuifregelaar niet kan.

 

Schakel het selectievakje bij Bericht verplaatsen naar de map Ongewenste e-mail (alleen invoegtoepassing Microsoft Outlook) in, als u berichten die worden aangemerkt als spam automatisch wilt verplaatsen naar de speciale map voor spam. Deze functie is alleen geldig voor MS Outlook.

Schakel het selectievakje bij Ontvangers van verzonden e-mails toevoegen aan de witte lijst (alleen invoegtoepassing Microsoft Outlook) in als u automatisch degenen die u e-mail stuurt wilt toevoegen aan een lijst met goedgekeurde afzenders van e-mail. Deze functie is alleen geldig voor MS Outlook.

Schakel het selectievakje Onderwerp wijzigen voor berichten die als spam gemarkeerd zijn in, als u wilt dat alle berichten die als SPAM gedetecteerd zijn, met een bepaald woord of teken in de onderwerpregel gemarkeerd worden. Bewerk het woord in het tekstveld en sla het op door op OK te klikken. Het is raadzaam de standaardtekst [SPAM] te handhaven.

Schakel het selectievakje Vragen voor rapportage van foutieve detectie in als u wilt dat u eerst wordt gevraagd of gedetecteerde spam aan AVG moet worden gerapporteerd, zodat u zeker weet dat het bericht inderdaad als spam moet worden aangemerkt. Deze rapportage maakt deel uit van het Programma voor productverbetering. U kunt dit activeren tijdens het installatieproces of later, in het desbetreffende dialoogvenster Gevanceerde instellingen van AVG. Als u dit selectievakje niet inschakelt, worden alle rapporten automatisch verzonden.

Als u gedetailleerde informatie nodig hebt over het configureren van spamfilters, raadpleegt u de documentatie bij uw e-mailclient of neemt u contact op met de technische ondersteuning van de client.

 

Anti-Spamtraining

Er is ook een optie voor het trainen van de Anti-Spambeveiliging Dat is een handige functie wanneer u bepaalde e-mailberichten ontvangt die onterecht worden aangemerkt als spam, of als u spam ontvangt die niet als zodanig wordt herkend. In dergelijke gevallen is het raadzaam dat u de Anti-Spambeveiliging traint, zodat correct kan worden gereageerd op vergelijkbare e-mailberichten. Klik op de knop Anti-Spamtraining om de wizard voor trianen van Anti-Spam te starten, die u zal begeleiden bij het trainingsproces. In elk dialoogvenster van de Wizard is gedetailleerde help te vinden.

Instellingen