Onderdeel Documentscanner voor MS Sharepoint

Het doel van het onderdeel Documentscanner voor MS SharePoint is het scannen van documenten die zijn opgeslagen in MS SharePoint. Als er virussen worden gedetecteerd, worden ze naar de Quarantaine verplaatst of volledig verwijderd.

Opmerking: Microsoft SharePoint is een verzameling producten en software-elementen waaronder, naast een groeiend aantal componenten, samenwerkingsfuncties, modules voor procesbeheer, zoekmodules en een platform voor documentbeheer, allemaal gestoeld op Internet Explorer. U kunt SharePoint gebruiken voor het hosten van websites die toegang bieden tot gedeelde werkruimten, informatieopslag en documenten.

Het dialoogvenster biedt beknopte informatie over de functionaliteit van de servercomponent, informatie over de huidige status (De component is actief…), en wat cijfermateriaal – het aantal gecontroleerde documenten en gedetecteerde bedreigingen.

U kunt die cijfers op elk gewenst moment bijwerken door te klikken op de koppeling Statistische waarden vernieuwen. De nieuwe gegevens worden vrijwel meteen weergegeven. Als u al het cijfermateriaal weer op nul wilt terugzetten, klikt u op de koppeling Statistische gegevens resetten. Tot slot kunt u op de koppeling Scanresultaten klikken om een nieuw dialoogvenster te openen met een lijst met scanresultaten. U kunt de gegevens in de lijst sorteren met behulp van keuzerondjes en tabs.

Het dialoogvenster heeft de volgende knoppen:

Instellingen – gebruik deze knop om het dialoogvenster Instellingen Documentscanner voor MS SharePoint te openen.

Terug – klik op deze knop om terug te keren naar het Overzicht van Servercomponenten.

Documentscanner