Instellingen Documentscanner voor MS SharePoint – Detectieacties

Hier bent u: Hoofdscherm -> Hoofdmenu Extra -> Geavanceerde instellingen -> Servercomponenten -> vertakking Documentscanner voor MS SharePoint -> Gedetecteerde acties

 

In dit dialoogvenster kunt u configureren hoe het onderdeel Documentscanner voor MS SharePoint moet reageren als een bedreiging wordt gedetecteerd. De bedreigingen zijn verdeeld in een aantal categorieën:

· Infecties - kwaadaardige codes die zichzelf kopiëren en verspreiden, vaak ongemerkt tot het kwaad is geschied.
· PUP (Potentieel Ongewenste Programma’s) – dergelijke programma’s variëren gewoonlijk van duidelijk kwaadaardig tot hooguit bedreigend voor uw privacy.
· Waarschuwing - gedetecteerde objecten die niet kunnen worden gescand.
· Informatie - alle gedetecteerde potentiële bedreigingen die niet in één van de hiervoor genoemde categorieën vallen.

Kies in de keuzemenu’s een automatische actie voor elk van hen:

· Geen - een document met een dergelijke bedreiging zal ongemoeid worden gelaten.
· Verplaatsen naar de Quarantaine - elk geïnfecteerde document zal worden verplaatst naar de Quarantaine.
· Verwijderen - een document waarin een virus wordt geconstateerd, wordt verwijderd.

Gedetecteerde acties