Onderdeel E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA)

Het doel van het onderdeelE-mailscanner voor MS Exchange (routing TA) is het controleren van alle e-mails die via de hubtransportserverfunctie van MS Exchange worden doorgestuurd. Als er virussen worden gedetecteerd, worden ze naar de Quarantaine verplaatst of volledig verwijderd.

Opmerking: de hubtransportserverfunctie van MS Exchange handelt alle e-mailstromen in een organisatie af, voert registratiebeleid uit en levert berichten af in het postvak van de ontvanger.

Het dialoogvenster biedt beknopte informatie over de functionaliteit van de servercomponent, informatie over de huidige status (De component is actief…), en wat cijfermateriaal – het aantal gecontroleerde e-mailonderdelen en gedetecteerde bedreigingen.

U kunt die cijfers op elk gewenst moment bijwerken door te klikken op de koppeling Statistische waarden vernieuwen. De nieuwe gegevens worden vrijwel meteen weergegeven. Als u al het cijfermateriaal weer op nul wilt terugzetten, klikt u op de koppeling Statistische gegevens resetten. Tot slot kunt u op de koppeling Scanresultaten klikken om een nieuw dialoogvenster te openen met een lijst met scanresultaten. U kunt de gegevens in de lijst sorteren met behulp van keuzerondjes en tabs.

Het dialoogvenster heeft de volgende knoppen:

Instellingen – gebruik deze knop om het dialoogvenster Instellingen E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA) te openen.

Terug – klik op deze knop om terug te keren naar het Overzicht van Servercomponenten.

EMS (routing)