Instellingen voor E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA)

Hier bent u: Hoofdscherm -> Hoofdmenu Extra -> Geavanceerde instellingen -> Servercomponenten -> vertakking E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA) of

 Hoofdscherm -> Servercomponenten Snelkoppeling -> dubbelklik op het pictogram EMS (routing ) -> knop Instellingen

 

In dit dialoogvenster staan verschillende vooraf ingestelde opties met betrekking tot de prestaties van de E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA)bij het scannen naar virussen in e-mail. Het dialoogvenster is onderverdeeld in een aantal secties:

Basisinstellingen

Onderdeel inschakelen – met dit selectievakje kunt u aangeven of de scanfunctie voor e-mails moet worden in- of uitgeschakeld.

Keuzemenu Taal - selecteer een taal voor het onderdeel E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA).

Berichten certificeren - als u dit selectievakje inschakelt, krijgt elk e-mailbericht dat wordt gescand door E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA) en dat veilig wordt bevonden, een certificaat, dat wil zeggen een kort aan de body van de e-mail toegevoegd berichtje. Typ het gewenste berichtje in het onderstaande tekstvak. De standaardtekst is “Het bericht bevat geen dreigingen”.

Logboekinstellingen

Grootte logboek - in het logbestand staan aantekeningen over verschillende gebeurtenissen die te maken hebben met E-mailscanner voor MS Exchange (routing TA), bijvoorbeeld opmerkingen over het laden van programmabibliotheken, gedetecteerde virussen, waarschuwingen bij problemen, enzovoort. Geef in het tekstvak de gewenste grootte voor dit bestand op.

Eigenschappen scannen

· Heuristische methode gebruiken – schakel dit selectievakje in om gebruik te maken van de heuristische detectiemethode voor het scannen van documenten. Heuristische analyse bestaat uit een simulatie en evaluatie van de instructies van een gescand object in een virtuele computeromgeving. Daarom kan door middel van heuristische analyse zelfs kwaadaardige code worden opgespoord die nog niet is beschreven in de virusdatabase.
· Potentieel ongewenste programma’s en bedreigingen door spyware rapporteren – schakel het selectievakje in om de Anti-Spyware-engine in te schakelen, voor bijvoorbeeld detectie en rapportage van verdachte en mogelijk ongewenste programma’s tijdens het scannen van e-mailberichten en bijlagen.
· Uitgebreide set van mogelijk ongewenste programma’s rapporteren – schakel dit selectievakje in om uitgebreide pakketten van spyware te detecteren: programma’s waar op zich niets aan mankeert als u ze direct van de fabrikant krijgt, maar die wel in een later stadium voor kwaadaardige praktijken kunnen worden misbruikt, of die nooit kwaadaardig zijn, maar wel hinderlijk (verschillende werkbalken, e.d.) Dit is een aanvullende maatregel ter bevordering van de veiligheid en het plezier van uw computer, al kunnen er ook legale programma’s door worden geblokkeerd; om die reden is de functie standaard uitgeschakeld. Opmerking: deze detectiefunctie is een aanvulling op de vorige optie, dus als u beschermd wilt blijven tegen basistypen spyware, houdt u het vorige selectievakje ingeschakeld.
· Scannen in archieven – schakel het selectievakje in om de inhoud van archieven te scannen die aan e-mailberichten zijn gekoppeld als bijlage.

Rapportage emailbijlagen

· Met een wachtwoord beveiligde archieven rapporteren – archieven (zip, rar, enzovoort) die beveiligd zijn met een wachtwoord, kunnen niet op virussen worden gescand; vink het vakje aan om deze als potentieel gevaarlijk te rapporteren.
· Met een wachtwoord beveiligde documenten rapporteren – documenten die beveiligd zijn met een wachtwoord, kunnen niet op virussen worden gescand; schakel het selectievakje in om dergelijke documenten als potentieel gevaarlijk te rapporteren.
· Bestanden rapporteren die macro’s bevatten – een macro is een aantal vooraf gedefinieerde stappen van een bewerking, bedoeld om bepaalde taken voor een gebruiker te vergemakkelijken (MS Word-macro’s zijn alom bekend). Daarom kan een macro potentieel gevaarlijke instructies bevatten; als u dit selectievakje inschakelt, worden bestanden met macro’s als verdacht gerapporteerd.
· Verborgen extensies rapporteren – dankzij een verborgen extensie ziet bijvoorbeeld een verdacht uitvoerbaar bestand “something.txt.exe” eruit als een onschuldig tekstbestand “something.txt”.; schakel het selectievakje in om dergelijke bestanden als potentieel gevaarlijk te rapporteren.

Instellingen