Onderdeel E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI)

Het doel van het onderdeel E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI) is het controleren van alle e-mailberichten opgeslagen in postvakken van gebruikers. Als er virussen worden gedetecteerd, worden ze naar de Quarantaine verplaatst of volledig verwijderd.

Opmerking: VSAPI is een afkorting van “Virus-Scanning Application Programming Interface” (Programma-interface virusscannende toepassing). Het is een interface die is gedefinieerd door Microsoft Corp., vooral bedoeld voor het integreren van anti-viruscontrole in de omgeving van MS Exchange.

Het dialoogvenster biedt beknopte informatie over de functionaliteit van de servercomponent, informatie over de huidige status (De component is actief…), en wat cijfermateriaal – het aantal gecontroleerde e-mailonderdelen en gedetecteerde bedreigingen.

U kunt die cijfers op elk gewenst moment bijwerken door te klikken op de koppeling Statistische waarden vernieuwen. De nieuwe gegevens worden vrijwel meteen weergegeven. Als u al het cijfermateriaal weer op nul wilt terugzetten, klikt u op de koppeling Statistische gegevens resetten. Tot slot kunt u op de koppeling Scanresultaten klikken om een nieuw dialoogvenster te openen met een lijst met scanresultaten. U kunt de gegevens in de lijst sorteren met behulp van keuzerondjes en tabs.

Het dialoogvenster heeft de volgende knoppen:

Instellingen – gebruik deze knop om het dialoogvenster Instellingen E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI) te openen.

Terug – klik op deze knop om terug te keren naar het Overzicht van Servercomponenten.

EMS (VSAPI)