Instellingen voor E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI)

Hier bent u: Hoofdscherm -> Hoofdmenu Extra -> Geavanceerde instellingen -> Servercomponenten -> vertakking E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI) of

 Hoofdscherm -> Servercomponenten Snelkoppeling -> dubbelklik op het pictogram EMS (VSAPI) -> knop Instellingen

 

In dit dialoogvenster staan verschillende vooraf ingestelde opties met betrekking tot de prestaties van de E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI)bij het scannen naar virussen in e-mail. Het dialoogvenster is onderverdeeld in een aantal secties:

Basisinstellingen

Onderdeel inschakelen – met dit selectievakje kunt u aangeven of de scanfunctie voor e-mails moet worden in- of uitgeschakeld.

Keuzemenu Taal - selecteer een taal voor het onderdeel E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI).

Logboekinstellingen

Grootte logboek - in het logbestand staan aantekeningen over verschillende gebeurtenissen die te maken hebben met E-mailscanner voor MS Exchange (VSAPI), bijvoorbeeld opmerkingen over het laden van programmabibliotheken, gedetecteerde virussen, waarschuwingen bij problemen, enzovoort. Geef in het tekstvak de gewenste grootte voor dit bestand op.

Scaninstellingen

· Achtergrondscan – met dit selectievakje kunt u aangeven of de scanfunctie op de achtergrond moet worden in- of uitgeschakeld. Scannen als achtergrondbewerking is een van de voorzieningen van de VSAPI-toepassingsinterface. Het biedt een via threading uitgevoerde scanvoorziening van de Exchange Messaging-databases. Telkens wanneer er een item wordt aangetroffen in de postvakmappen van de gebruiker, dat nog niet is gescand, wordt dit item voorgelegd aan E-mailscanner voor MS Exchange om te worden gescand. De scanbewerking en de zoekactie naar de nog niet onderzochte objecten worden parallel uitgevoerd. Opmerking: Voor elke database wordt een speciale thread met een lage prioriteit gebruikt, wat ervoor zorgt dat andere taken (bijv. het opslaan van e-mailberichten in de database van Microsoft Exchange) altijd met voorrang worden uitgevoerd.
· Proactieve scan – met dit selectievakje kunt u aangeven of de proactieve scanfunctie van VSAPI moet worden in- of uitgeschakeld. Het proactieve van deze scanfunctie zit hem in het dynamische prioriteitenbeheer van items in de scanwachtrij. De items met een lagere prioriteit worden pas gescand nadat alle items met een hogere prioriteit (meestal items die op verzoek in de scanwachtrij zijn geplaatst) gescand zijn. De prioriteit van een item neemt echter toe als een client dit item probeert te gebruiken. Met andere woorden: de prioriteit van een item is afhankelijk van de activiteiten van de gebruiker.
· RTF scannen – met dit selectievakje kunt u aangeven of bestanden met de indeling RTF wel of niet moeten worden gescand.
· Aantal scanthreads – standaard is ingesteld dat het scanproces via meerdere threads verloopt om de algehele scanprestaties te verhogen met een bepaald niveau van parallelle verwerking. U kunt het aantal threads in dit veld aanpassen.
· Scantime-out – dit veld geeft de maximale aaneengesloten periode (in seconden) weer gedurende welke een thread het bericht kan proberen te bereiken dat wordt gescand.

Eigenschappen scannen

· Heuristische methode gebruiken – schakel dit selectievakje in om gebruik te maken van de heuristische detectiemethode voor het scannen van documenten. Heuristische analyse bestaat uit een simulatie en evaluatie van de instructies van een gescand object in een virtuele computeromgeving. Daarom kan door middel van heuristische analyse zelfs kwaadaardige code worden opgespoord die nog niet is beschreven in de virusdatabase.
· Potentieel ongewenste programma’s en bedreigingen door spyware r
apporteren
– schakel het selectievakje in om de Anti-Spyware-engine in te schakelen, voor bijvoorbeeld detectie en rapportage van verdachte en mogelijk ongewenste programma’s tijdens het scannen van e-mailberichten en bijlagen.
· Uitgebreide set van mogelijk ongewenste programma’s rapporteren – schakel dit selectievakje in om uitgebreide pakketten van spyware te detecteren: programma’s waar op zich niets aan mankeert als u ze direct van de fabrikant krijgt, maar die wel in een later stadium voor kwaadaardige praktijken kunnen worden misbruikt, of die nooit kwaadaardig zijn, maar wel hinderlijk (verschillende werkbalken, e.d.) Dit is een aanvullende maatregel ter bevordering van de veiligheid en het plezier van uw computer, al kunnen er ook legale programma’s door worden geblokkeerd; om die reden is de functie standaard uitgeschakeld. Opmerking: deze detectiefunctie is een aanvulling op de vorige optie, dus als u beschermd wilt blijven tegen basistypen spyware, houdt u het vorige selectievakje ingeschakeld.
· Scannen in archieven – schakel het selectievakje in om de inhoud van archieven te scannen die aan e-mailberichten zijn gekoppeld als bijlage.

Rapportage emailbijlagen

· Met een wachtwoord beveiligde archieven rapporteren – archieven (zip, rar, enzovoort) die beveiligd zijn met een wachtwoord, kunnen niet op virussen worden gescand; vink het vakje aan om deze als potentieel gevaarlijk te rapporteren.
· Met een wachtwoord beveiligde documenten rapporteren – documenten die beveiligd zijn met een wachtwoord, kunnen niet op virussen worden gescand; schakel het selectievakje in om dergelijke documenten als potentieel gevaarlijk te rapporteren.
· Bestanden rapporteren die macro’s bevatten – een macro is een aantal vooraf gedefinieerde stappen van een bewerking, bedoeld om bepaalde taken voor een gebruiker te vergemakkelijken (MS Word-macro’s zijn alom bekend). Daarom kan een macro potentieel gevaarlijke instructies bevatten; als u dit selectievakje inschakelt, worden bestanden met macro’s als verdacht gerapporteerd.
· Verborgen extensies rapporteren – dankzij een verborgen extensie ziet bijvoorbeeld een verdacht uitvoerbaar bestand “something.txt.exe” eruit als een onschuldig tekstbestand “something.txt”.; schakel het selectievakje in om dergelijke bestanden als potentieel gevaarlijk te rapporteren.

 

Instellingen