Onderdeel Firewall

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Onderdeel Firewall Wat is eigenlijk een firewall?

Een firewall is een voorziening (software of hardware) voor het bewaken van netwerkverkeer. De voorziening bewaakt alle communicatie tussen de computer en de buitenwereld, staat veilige pogingen tot communicatie toe en blokkeert verboden pogingen tot communicatie, op basis van beleidsregels. Een goed geconfigureerde firewall beschermt u met name tegen de aanvallen van hackers via internet.

 

Basisprincipes van de firewall van AVG

In AVG bewaakt het onderdeel Firewall al het verkeer op elke netwerkpoort van uw computer. Op basis van het geselecteerde Firewall-profiel worden met de firewall toepassingen geƫvalueerd die worden uitgevoerd op de computer, en die verbinding willen maken met internet/het lokale netwerk, of toepassingen die de computer van buitenaf benaderen om verbinding te maken met de pc. Voor al deze toepassingen wordt via de firewall bepaald of de communicatie is toegestaan of verboden.

Standaard geldt dat de firewall bij een onbekende toepassing (d.w.z. een toepassing waarvoor nog geen firewallregels zijn gedefinieerd) eerst zoekt in een database met vertrouwde toepassingen, toepassingen waarvan bekend is dat ze veilig zijn; als de toepassing daar wordt aangetroffen, wordt een regel gemaakt voor toestemming van de communicatie. Als de toepassing niet op die lijst van veilige toepassingen staat, wordt u gevraagd of communicatie moet worden toegestaan of geblokkeerd.

 


Instellingen

Het overzicht van het onderdeel Firewall in het hoofdscherm biedt statistieken over Firewall; u kunt er ook een paar basisinstellingen opgeven. Meer opties staan in het dialoogvenster Geavanceerde instellingen.

 

In de vervolgkeuzelijst Kies Firewall-profiel staan alle op dat moment gedefinieerde profielen. U kunt hier een ander profiel selecteren en activeren door te klikken op Wijzigingen opslaan. Als er alleen twee systeemprofielen beschikbaar zijn (Alles toestaan en Alles blokkeren), raden we u aan op de knop Configuratie regenereren te klikken om een profiel aan te maken voor de configuratie van dat moment.

 

U kunt het hele onderdeel Firewall in- en uitschakelen door Firewall ingeschakeld of Firewall uitgeschakeld te kiezen.

Noodmodus is een snelle optie voor het blokkeren van alle netwerkverkeer, zodat uw computer geen toegang biedt tot externe netwerken en van daaruit evenmin toegankelijk is.

 

Schakel het selectievakje Gamingmodus inschakelen in, zodat u zeker weet dat bij uitvoering van schermvullende toepassingen (games, PowerPoint-presentaties, enz.) de firewall geen dialoogvensters zal openen waarin u wordt gevraagd of u communicatie voor onbekende toepassingen al dan niet wilt toestaan. Als op dat moment een onbekende toepassing probeert te communiceren via het netwerk, zal de firewall die poging automatisch toestaan of blokkeren (afhankelijk van de instellingen in het huidige profiel, zie Firewall-instellingen -> Profielen -> selecteer het desbetreffende profiel).

 

Met de knop Configuratie regenereren kunt u de belangrijkste firewall-instellingen snel bijwerken.

Onderdeel Firewall