Onderdeel Identity Protection

Het onderdeel Identity Protection beschermt uw computer real-time tegen nieuwe en zelfs onbekende bedreigingen. Het bewaakt alle (ook verborgen) processen en meer dan 285 verschillende gedragspatronen, en het kan vaststellen of er iets kwaadaardigs op uw systeem plaatsvindt. Daardoor kan het bedreigingen aan het licht brengen die zelfs nog niet beschreven zijn in de virusdatabases.

Als een onbekend stukje code op uw computer arriveert, wordt het onmiddellijk gecontroleerd op kwaadaardig gedrag, en gevolgd. Als wordt geconstateerd dat het bestand kwaadaardig is, wordt het door Identity Protection verwijderd naar de Quarantaine en worden alle wijzigingen die in het systeem zijn aangebracht, ongedaan gemaakt (code-injecties, wijzigingen van het register, het openen van poorten, enz).

U hoeft geen scan op te starten om beschermd te zijn. De technologie is zeer proactief, behoeft nauwelijks te worden ge-updated, en is altijd waakzaam.

 


Instellingen

Klik op de koppeling Bewaakte processen en Activiteitenmonitor weergeven om individuele processen, applicaties en verbindingen die op uw computer draaien te bekijken (en te beëindigen).

 

Identity Protection activeren – vinkje weghalen om het onderdeel Identity Protection uit te schakelen. We raden u sterk aan dit alleen te doen als het beslist moet!

Als Identity Protection is ingeschakeld, kunt u opgeven wat er moet gebeuren als er een bedreiging wordt gedetecteerd:

· Altijd vragen - na elke gedetecteerde bedreiging wordt een speciaal dialoogvenster geopend, waarin u kunt aangeven wat u met de bedreiging wilt doen(verwijderen of negeren).
· Gedetecteerde bedreigingen automatisch opslaan in de Quarantaine - alle gedetecteerde bedreigingen worden automatisch geïsoleerd (bijv. opgeslagen in de Quarantaine).
· Bekende bedreigingen automatisch opslaan in de Quarantaine - alleen bekende bedreigingen worden automatisch geïsoleerd (bijv. opgeslagen in de Quarantaine).

 

AVG Anti virus forward Onderdeel Identity Protection Geavanceerde instellingen

Onderdeel Identity Protection