Onderdeel PC Analyzer

Het onderdeel PC Analyzer is een geavanceerde tool voor gedetailleerde systeemanalyse, om te achterhalen hoe de snelheid en de prestaties van de computer verbeterd kunnen worden. De volgende categorieën kunnen worden geanalyseerd:

Registerfouten – het aantal fouten in het register van Windows wordt aangegeven. Omdat het repareren van het register nogal wat geavanceerde kennis vereist, raden we u af daar zelf aan te beginnen.

Ongewenste bestanden – het aantal bestanden dat u hoogstwaarschijnlijk niet meer nodig hebt. Dat zijn meestal tijdelijke bestanden en bestanden in de Prullenbak.

Fragmentatie – berekening van het percentage van de vaste schijf dat gefragmenteerd is, dat wil zeggen dat het al lang in gebruik is zodat de meeste bestanden nu in fragmenten verspreid zijn opgeslagen op verschillende delen van de vaste schijf.

Verbroken snelkoppelingen – koppelingen die niet langer naar behoren functioneren, naar niet-bestaande locaties leiden, enz., worden gemeld.

 


Instellingen

U kunt voor dit onderdeel geen parameters instellen; er is maar één knop:

Nu analyseren – de analyse starten. De voortgang en de resultaten worden meteen in beeld gebracht.

Opmerking: u kunt de resultaten van de analyse niet opslaan; u kunt alleen steeds opnieuw een analyse uitvoeren die de dan actuele status van uw computer nauwkeurig weerspiegelt.

PC Analyzer