Quarantaine

De AVG Quarantaine is een quarantaine voor virussen, waar alle verwijderde bestanden, geïnfecteerd door een virus of verdacht, worden opgeslagen. Alle bestanden worden gecodeerd en kunnen uw computer dus geen schade toebrengen. Het hoofddoel van de Quarantaine is elk verwijderde bestand gedurende een bepaalde periode te bewaren, zodat u zich ervan kunt vergewissen dat u het bestand niet langer nodig hebt. Als u ontdekt dat het ontbrekende bestand problemen veroorzaakt, kunt u het opsturen voor analyse, proberen het te herstellen en het terugzetten op de oorspronkelijke locatie.

 

Open in het hoofdscherm het menu Historie en selecteer Quarantaine om de Quarantaine te openen.

 

Bij elk object worden de volgende gegevens verstrekt:

Ernst – infectieniveau; alle opgesomde objecten kunnen potentieel gevaarlijk of zonder meer gevaarlijk zijn (Infectie verwijst naar een virus, PUP naar spyware, Waarschuwing meestal naar een cookie). Bij bedreigingen die zijn gedetecteerd door Identity Protection wordt ook een pictogram statusinfo weergegeven; ze worden aangemerkt als malware.

Virusnaam – de naam van de gedetecteerde infectie, zoals die is geregistreerd in de AVG virusencyclopedie

Pad naar het bestand – het volledige pad naar de oorspronkelijke locatie van het gedetecteerde geïnfecteerde bestand N/A wil zeggen dat het bestand niet oorspronkelijk op de lokale vaste schijf stond; gewoonlijk is het dan aangetroffen in een binnenkomend e-mailbericht en verplaatst naar de Quarantaine door het onderdeel E-mailscanner.

Oorspronkelijke objectnaam – naam van het bestand; is alleen aanwezig als het bestand oorspronkelijk een bijlage bij een e-mail was.

Datum van opslaan – datum en tijdstip van detectie van het verdachte bestand en verplaatsing naar de Quarantaine.

 

Als u een object met uw muis hebt geselecteerd, kunt u met de knoppen de volgende acties uitvoeren:

Herstellen – het geïnfecteerde bestand verplaatsen naar zijn oorspronkelijke locatie (zoals genoemd in de kolom Pad naar bestand)

Herstellen als – het geïnfecteerde bestand verplaatsen naar een geselecteerde map

 

U kunt tegelijkertijd meerdere items Herstellen of Herstellen als; selecteer ze in de lijst en klik op de desbetreffende knop. Als het herstellen van een item mislukt, wordt het vet weergegeven in de lijst.

 

Let ook op het volgende, als u bestanden herstelt uit de Quarantaine:

· Als het bestand oorspronkelijk een bijlage bij een e-mail was (zie de kolom Oorspronkelijke objectnaam), is de oorspronkelijke locatie een tijdelijke map die mogelijk moeilijk te vinden is op uw vaste schijf. Om deze reden is alleen de functie Herstellen als beschikbaar voor bijlagen bij e-mails.
· Registersleutels kunnen alleen worden hersteld naar de oorspronkelijke locatie (dat wil zeggen, alleen de knop Herstellen zal werken).
· Elk bestand wordt hersteld onder de Oorspronkelijke objectnaam. Indien de oorspronkelijke naam niet beschikbaar is, wordt het bestand hersteld onder de naam die wordt weergegeven in de kolom Pad naar het bestand.

 

Details – deze knop is alleen van toepassing op bedreigingen die zijn gedetecteerd door Identity Protection Als u erop klikt, wordt een samenvatting weergegeven van de details van de bedreiging (welke bestanden of processen zijn aangetast, eigenschappen van het proces, enz.). Bij alle andere items is de knop grijs en niet actief.

Verwijderen – het bestand wordt permanent van de vaste schijf verwijderd.

Quarantaine leegmaken – alle bestanden uit de Quarantaine verwijderen.

 

Snelmenuoptie Verzenden voor analyse – het bestand wordt voor analyse verzonden naar de AVG-viruslaboratoria of naar het team van Technische ondersteuning.

Deze functie dient alleen voor het verzenden van ‘vals-alarm’-bestanden, dat wil zeggen, bestanden die door AVG zijn gedetecteerd als zijnde geïnfecteerd of verdacht, maar die volgens u geen kwaad kunnen.

 

Instellingen Quarantaine

Als u zeker weet dat u de verwijderde bestanden niet meer nodig hebt, kunt u ze permanent verwijderen – of in de Quarantaine handhaven tot ze automatisch worden verwijderd; dat gebeurt standaard na 30 dagen, of wanneer de totale omvang van de bestanden in de Quarantaine meer bedraagt dan 5% van de capaciteit van de vaste schijf. U kunt deze instellingen wijzigen in het dialoogvenster Onderhoud Quarantaine.

Quarantaine