Onderdeel Resident Shield

Het onderdeel Resident Shield biedt uw computer permanente beveiliging. Resident Shield scant elk bestand dat wordt geopend, opgeslagen, of gekopieerd en bewaakt de systeemgebieden van de computer. Normaal gesproken merkt u niets van het proces, omdat het op de achtergrond wordt uitgevoerd en u alleen wordt gewaarschuwd als er sprake is van bedreigingen; tegelijkertijd wordt dan door Resident Shield  activering van de bedreiging geblokkeerd en wordt de bedreiging verwijderd.

Resident Shield  wordt in het geheugen van de computer geladen tijdens het opstarten; het is cruciaal dat u het onder geen beding uitschakelt.


Instellingen

Resident Shield  actief – schakel het selectievakje uit om het onderdeel Resident Shield  uit te schakelen. We raden u sterk aan dit alleen te doen als het beslist moet!

 

Als Resident Shield  is ingeschakeld, kunt u opgeven wat er moet gebeuren als er een bedreiging wordt gedetecteerd:

Alle bedreigingen automatisch verwijderen – de infectie verplaatsen naar de Quarantaine zonder er eerst melding van te maken. NB: toegang tot het geïnfecteerde bestand wordt geblokkeerd.

Vragen voor het verwijderen van bedreigingen – een dialoogvenster openen waarin u kunt aangeven wat er met de bedreiging moet gebeuren.

Tracking cookies scannen – bij inschakeling van deze extra vorm van bescherming worden alle verdachte cookies geblokkeerd.

Met de knop Uitzonderingen beheren opent u een nieuw dialoogvenster waarin u mappen kunt definiëren die moeten worden genegeerd (niet gescand) door Resident Shield .

 

AVG Anti virus forward Resident Shield Resident Shield – Geavanceerde instellingen

Resident Shield