Scans plannen

Het dialoogvenster Scans plannen geeft een overzicht weer van alle geplande scans, en stelt u in staat deze te bewerken, bestaande te verwijderen of nieuwe schema’s op te geven.

Klik in het hoofdscherm van AVG op de knop Scanopties en selecteer Geplande scans beheren.

Als er geen gebruikersschema is aangemaakt, bevat het overzicht slechts één Geplande scan die door de fabrikant is ingesteld om eens per week te worden uitgevoerd (op woensdag).

Klik met de rechtermuisknop op een geplande scan om een snelmenu te openen waarin u de scan kunt in- en uitschakelen en direct kunt starten.

Ga als volgt te werk om een nieuwe scan te plannen of een bestaand schema te bewerken:

Klik op de knop Scanschema toevoegen of de knop Bewerken scanschema. Het dialoogvenster Instellingen voor geplande scan wordt geopend, een venster met drie tabbladen waarop u het schema gedetailleerd kunt instellen.

Verwijderen Scanschema – de optie is alleen beschikbaar voor door de gebruiker gemaakte scanschema’s. De vooraf gedefinieerde Geplande scan kan niet worden verwijderd.

 

U kunt geplande scans ook weergeven, maken en bewerken in het dialoogvenster Geavanceerde instellingen bij het item Schema’s.

 

Scan plannen