Aktualizacje

Aktualizacje są niezmiernie ważne dla zachowania pełnej funkcjonalności oprogramowania antywirusowego. Z tego powodu konieczne jest regularne ich wykonywanie (dla większości użytkowników — raz dziennie).

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Aktualizowanie Czym właściwie jest aktualizacja?

Ponieważ nowe wirusy pojawiają się dosłownie każdego dnia, najważniejszą funkcją aktualizacji jest dodawanie ich definicji do wewnętrznej bazy danych AVG przechowywanej na dysku lokalnym. Ponadto, aktualizacja może zawierać różne zmiany i poprawki programu, nowe funkcje, pliki językowe itp. Rozróżnianie aktualizacji według ważności umożliwiają poziomy aktualizacji.

 

Aby instalacja systemu AVG była aktualizowana codziennie (zgodnie z zaleceniami), producent wstępnie zdefiniował kilka harmonogramów aktualizacji, dzięki czemu nie trzeba się martwić o ich ręczne uruchamianie.

Warto jednak dowiedzieć się, jak:

1. dostosować ustawienia harmonogramów aktualizacji,
4. dostosować zaawansowane ustawienia aktualizacji,
5. dostosować ustawienia połączenia internetowego dla aktualizacji: ustawienia proxy, połączenie telefoniczne, źródła aktualizacji (URL).

Aktualizowanie