Zaplanowane aktualizacje

Jak uzyskać dostęp do tego okna dialogowego?

Dostępne są następujące zaplanowane zadania aktualizacji:

· Harmonogram aktualizacji bazy danych wirusów — regularne aktualizacje baz danych wirusów i oprogramowania szpiegującego.
· Harmonogram aktualizacji programu — regularne aktualizacje programu.
· Harmonogram aktualizacji składnika Anti-Spam — regularne aktualizacje składnika Anti-Spam.

 

Te harmonogramy aktualizacji zapewniają regularne aktualizowanie całego systemu AVG. Jeśli zajdzie potrzeba zmodyfikowania dowolnego z zadań aktualizacji, można to zrobić w gałęzi Ustawienia harmonogramu okna dialogowego Ustawienia zaawansowane.

Zaplanowana aktualizacja