Konfiguracja systemu AVG

Ustawienia podstawowe

Aby skonfigurować system AVG zgodnie ze swoimi potrzebami, należy przejść do ekranu głównego i dwukrotnie kliknąć składnik, który ma zostać dostosowany. Można tam znaleźć krótki opis funkcji i zastosowania danego składnika oraz jego podstawowe ustawienia. Nie jest wyświetlany żaden przycisk pomocy, ale jest ona zawsze dostępna po naciśnięciu klawisza F1.

Ustawienia zaawansowane

Jeśli szukasz bardziej zaawansowanych opcji konfiguracji, wybierz z menu głównego opcję Narzędzia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane… Wszystkie opcje dostępnych ustawień można znaleźć w tym miejscu.

 

Często wyszukiwane opcje konfiguracji

· Ustawienia skanowania
· Planowanie skanowania lub aktualizacji
· Dostosowywanie powiadomień na pasku zadań
· Dostosowywanie dźwięków
· Wyłączanie ochrony AVG

Konfiguracja