Pomoc techniczna i kontakt

Pomoc techniczna

Jeśli rozwiązania proponowane w rozdziale Rozwiązywanie problemów nie usuwają problemu, można skontaktować się z zespołem pomocy technicznej firmy AVG:

1. Przejdź do AVGekranu głównego.
2. W menu głównym wybierz kolejno opcje Pomoc i Uzyskaj pomoc online.
3. Zostanie wyświetlony formularz obsługi klienta online; numer licencji zostanie wprowadzony automatycznie. Wypełnij zgłoszenie zgodnie z instrukcjami na stronie.

Formularz obsługi klienta jest również dostępny pod adresem www.avg.com/support. Ponieważ w przypadku tego sposobu należy wprowadzić numer licencji ręcznie, zalecane jest korzystanie z dostępu do formularza za pomocą menu systemu AVG.

Kontakt

Wszystkie produkty AVG są tworzone i dostarczane przez firmę AVG Technologies CZ: www.avg.com

Pomoc techniczna i kontakt