Skanowanie

Domyślnie system AVG regularnie przeprowadza skanowanie automatyczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa komputera. Oczywiście, skanowanie można w razie potrzeby uruchomić w dowolnym momencie lub zdefiniować niestandardowy harmonogram.

 

Dostępne są następujące, wstępnie zdefiniowane przez producenta rodzaje skanowania:

 

Możesz także dowiedzieć się, jak:

2. dostosować ustawienia skanowania,
3. zaplanować skan w celu automatycznego uruchamiania w regularnych odstępach czasu,
4. wyświetlić wyniki poprzednich skanów.

Skanowanie