Zaplanuj skany

W oknie dialogowym Zaplanuj skany wyświetlany jest przegląd wszystkich zaplanowanych operacji skanowania (w tym miejscu można je edytować, usuwać istniejące lub definiować nowe harmonogramy).

Aby otworzyć to okno dialogowe, należy przejść do: ekran główny systemu AVG -> kliknąć przycisk skrótu Opcje skanowania w panelu po lewej stronie -> wybrać opcję Zarządzaj zaplanowanymi skanami.

Jeśli nie został utworzony żaden harmonogram użytkownika, przegląd obejmuje tylko skan zaplanowany całego komputera zdefiniowany przez producenta, który domyślnie ma być wykonywany raz w tygodniu (w środy).

Kliknięcie zaplanowanego skanu prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie menu kontekstowego, które umożliwia włączenie/wyłączenie skanu lub natychmiastowe uruchomienieskanowania.

Aby zaplanować nową operację skanowania lub zmodyfikować istniejący harmonogram:

Należy kliknąć przycisk Dodaj harmonogram skanowania lub Edytuj harmonogram skanowania. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Ustawienia harmonogramu zawierającego trzy karty, na których można szczegółowo określić nowy harmonogram.

Opcji Usuń harmonogram skanowania można używać tylko w przypadku skanów utworzonych przez użytkownika. Wstępnie zdefiniowanego skanu zaplanowanego nie można usunąć.

 

Zaplanowane skany mogą być także wyświetlane, tworzone i zarządzane w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane, w ramach gałęzi Harmonogramy.

 

Planowanie skanu