Skan całego komputera

Skan całego komputera to podstawowa, wstępnie zdefiniowana funkcja systemu, która umożliwia skanowanie praktycznie wszystkiego w komputerze — plików i folderów na wszystkich lokalnych dyskach twardych, obszarów systemowych i pamięci. Skan całego komputera można uruchomić w dowolnie wybranym momencie.

Jak skanować cały komputer?

Przejdź kolejno do: ekran główny systemu AVG -> menu główne Narzędzia -> opcja Skanuj komputer.

Jak zmodyfikować ustawienia skanowania?

Przejdź do: ekran główny systemu AVG -> skrót Skaner komputera -> w obszarze Skanuj cały komputer kliknij opcję Zmień ustawienia skanowania.

Skan całego komputera