Skan rozszerzenia powłoki

„Rozszerzenie powłoki” oznacza integrację funkcji skanowania AVG z menedżerem plików (programem Eksplorator Windows, Total Commander i innymi). Umożliwia to łatwe i szybkie skanowanie dowolnych plików i folderów na komputerze, bez konieczności otwierania interfejsu systemu AVG.

Jak uruchomić skan rozszerzenia powłoki?

To naprawdę bardzo proste: wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny element (plik, folder, dysk lub nośnik wymienny) i wybrać z menu kontekstowego polecenie Skanuj za pomocą AVG.

Jak zmodyfikować ustawienia skanowania?

Skan rozszerzenia powłoki można edytować analogicznie do wszystkich innych skanów AVG. Dostęp do opcji ustawień: ekran główny systemu AVG -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> gałąź Skany -> Skan rozszerzenia powłoki.

Skan rozszerzenia powłoki