Skan urządzeń wymiennych (automatyczny)

„Urządzenie wymienne” oznacza w praktyce dowolne urządzenie, które może zostać czasowo podłączone lub włożone do komputera, na przykład napęd USB, karta pamięci, zewnętrzny dysk twardy, aparat cyfrowy itp. Wszystkie te urządzenia mogą być po podłączeniu automatycznie skanowane w poszukiwaniu wirusów i szkodliwego oprogramowania.

Jak aktywować skanowanie urządzeń wymiennych?

Przejdź do: ekran główny systemu AVG -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane… -> rozwiń gałąź Operacje skanowania -> wybierz pozycjęSkanowanie urządzeń wymiennych. W oknie dialogowym zaznacz pole Włącz skanowanie urządzeń wymiennych.

Jak zmodyfikować ustawienia skanowania?

Skorzystaj z tej samej ścieżki nawigacji, którą podano powyżej (w instrukcjach dotyczących sposobu aktywowania skanowania urządzeń wymiennych); to okno dialogowe zawiera także opcje ustawień.

Skan urządzeń wymiennych