Skan z poziomu wiersza poleceń

Skanowanie można uruchomić również z wiersza poleceń (cmd). Skanowanie z wiersza poleceń obsługuje większość parametrów dostępnych w graficznym interfejsie użytkownika.

 

Skanowanie z wiersza poleceń to funkcja przydatna w przypadku serwerów lub podczas tworzenia skryptu wsadowego, który ma być uruchamiany po restarcie komputera.

 

Aby uruchomić skanowanie systemu AVG z wiersza poleceń, należy uruchomić następujące polecenie w folderze instalacyjnym systemu AVG (zazwyczaj C:\Program Files\AVG\AVG10):

· avgscanx w przypadku 32-bitowych systemów operacyjnych
· avgscana w przypadku 64-bitowych systemów operacyjnych

 

Składnia polecenia

Z jednym parametrem: polecenie /parametr (np. avgscanx /comp w przypadku skanowania całego komputera)

z wieloma parametrami: polecenie /parametr /parametr (kolejno wszystkie parametry rozdzielone spacją i ukośnikiem).

Z określonymi wartościami: polecenie /parametr=wartość;wartość (wartości rozdzielone średnikami, np. avgscanx /scan=C:\;D:\)

Parametry

Aby wyświetlić pełny przegląd dostępnych parametrów, należy wpisać odpowiednie polecenie oraz parametr /? lub /HELP (np. avgscanx /?).

Bardziej szczegółowe informacje na temat opcji zawiera przegląd parametrów wiersza poleceń.

Uwaga: Jedynym obowiązkowym parametrem jest /SCAN, który pozwala określić, jakie obszary komputera mają być skanowane.

 

Aby rozpocząć skanowanie, należy nacisnąć klawisz Enter. Skanowanie można zatrzymać, naciskając kombinację klawiszy Ctrl+C lub Ctrl+Pause.

Skan z wiersza poleceń