Uruchamianie skanowania

Aby po prostu przeskanować cały komputer bez ustawiania żadnych szczegółowych opcji, wykonaj poniższe kroki.

2. Kliknij przycisk Skanuj teraz.

 

AVG Anti virus hmtoggle arrow1 Uruchamianie skanowania Uruchamianie skanowania z określonymi ustawieniami

Aby dostosować ustawienia przed uruchomieniem skanowania, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do ekranu głównego systemu AVG.
2. W lewej części ekranu kliknij przycisk Skaner.
3. Wybierz skan i otwórz odpowiednie okno Zmień ustawienia skanowania.
4. Dostosuj ustawienia niestandardowe (można również użyć opcji Dodatkowe ustawienia/raporty skanowania).
5. Kliknij przycisk Rozpocznij skan.

Uruchamianie skanowania