Przegląd wyników skanowania

Aby wyświetlić wszystkie wyniki ostatnich skanów (zarówno zaplanowanych, jak i uruchomionych na żądanie przez użytkownika), należy przejść do: ekran główny systemu AVG -> menu główne Historia -> Wyniki skanowania.

 

· W kolumnie Nazwa znajduje się nazwa skanowania oraz ikona informacyjna:

AVG Anti virus history green Wyniki skanowania

Nie znaleziono infekcji, skanowanie zakończone

AVG Anti virus history green br Wyniki skanowania

Nie znaleziono infekcji, skanowanie przerwane przed ukończeniem

AVG Anti virus history red Wyniki skanowania

Znaleziono infekcje, lecz nie wyleczono ich — skanowanie zakończone

AVG Anti virus history red br Wyniki skanowania

Znaleziono infekcje, lecz nie wyleczono ich — skanowanie przerwane przed ukończeniem

AVG Anti virus history blue Wyniki skanowania

Znaleziono infekcje — wszystkie zostały wyleczone lub usunięte, skanowanie zakończone

AVG Anti virus history blue br Wyniki skanowania

Znaleziono infekcje — wszystkie zostały wyleczone lub usunięte, skanowanie przerwane przed ukończeniem

· Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia informują o dokładnej godzinie i dacie skanowania (ew. jego przerwania w razie niepomyślnego zakończenia).
· Testowane obiekty — łączna liczba przeskanowanych plików.
· Infekcja, Oprogramowanie szpiegujące, Ostrzeżenia i Programy typu rootkit informują o liczbie usuniętych/wszystkich znalezionych infekcji. Infekcja zazwyczaj odnosi się do wirusów, Oprogramowanie szpiegujące do potencjalnie niechcianych obiektów, a Ostrzeżenia — do śledzących plików cookie. Programy typu rootkit są wyszukiwane tylko, jeśli użytkownik posiada program AVG w edycji, która zawiera składnik Anti-Rootkit, i jeśli opcja wyszukiwania programów typu rootkit została wybrana w ustawieniach skanowania.
· Dziennik testów zawiera dodatkowe informacje dotyczące skanowania (jeśli są dostępne).

 

Aby wyświetlić szczegóły, wybierz z listy żądane pozycje, a następnie kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.

Aby usunąć skan z listy, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń wynik. Można także jednocześnie wybrać i usunąć kilka pozycji.

Wyniki skanowania