Składniki

System AVG składa się z indywidualnych modułów, które współdziałając, zapewniają pełną ochroną komputera. Moduły te nazywane są składnikami.

Składniki dostępne w danej instalacji systemu AVG zależą od jego wersji (tzw. edycji systemu AVG). Przegląd wszystkich zainstalowanych składników jest widoczny na ekranie głównym systemu AVG.

 

Więcej informacji na temat edycji systemu AVG, licencjonowania i podobnych kwestii zawiera nasza strona internetowa www.avg.com.

 

Każdy składnik oferuje specyficzne funkcje. W tym rozdziale i jego podrozdziałach znajdują się szczegółowe opisy wszystkich składników posiadanej edycji systemu AVG, ich zastosowań i opcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnego składnika, rozwiń pozycję Składniki w spisie treści po lewej stronie i przejdź do odpowiedniego składnika.

Składniki