Anti-Spam Server dla MS Exchange

Składnik Anti-Spam Server dla MS Exchange sprawdza wszystkie przychodzące wiadomości e-mail i oznacza te niepożądane jako SPAM. Podczas przetwarzania każdej wiadomości wykorzystywanych jest kilka metod analizy, oferujących najskuteczniejszą dostępną na rynku ochronę.

Okno dialogowe zawiera krótką informację o funkcji składnika, informację o jego bieżącym stanie (Składnik Anti-Spam Server for MS Exchange jest aktywny) oraz pewne dane statystyczne.

Statystyki te można aktualizować w dowolnym momencie, klikając link Odśwież statystyki. Nowe dane pojawią się prawie natychmiast. Aby wyzerować wszystkie statystyki, kliknij link Wyzeruj statystyki. Link Wyniki skanowania pozwala otworzyć nowe okno dialogowe z listą wyników skanowania. Dane na liście można sortować za pomocą przycisków lub kart.

Dostępne przyciski:

Ustawienia — służy do otwarcia okna Ustawienia Anti-Spam for MS Exchange.

Wstecz — umożliwia powrót do przeglądu składników przeznaczonych dla serwerów.

Anti-Spam