Anti-Spam Server dla MS Exchange — Ustawienia

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Anti-Spam Server for MS Exchange lub

 Ekran główny -> Szybkie łącze Składniki dla serwerów -> dwukrotne kliknięcie ikony Anti-Spam -> przycisk Ustawienia,

 

a następnie należy wybrać odpowiednią grupę opcji:

· RBL

Ustawienia