Anti-Spam Server dla MS Exchange — Biała lista

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź Anti-Spam Server dla MS Exchange -> Biała lista

 

Biała lista to globalna lista zatwierdzonych adresów nadawców lub domen; żadne wiadomości wysyłane z tych adresów nie są nigdy oznaczane jako spam. Jeśli masz pewność, że z określonych adresów nie są wysyłane niepożądane wiadomości (spam), można utworzyć białą listę złożoną z nadawców (np. „uzytkownik@domena.com”) lub nazw domen (np. „domena.com”).

Dostępne są następujące przyciski kontrolne:

Naciśnięcie przycisku Edytuj otwiera podobne do edytora okno dialogowe, w którym można ręcznie wprowadzić listę adresów (np. kopiując je i wklejając). W każdym wierszu należy wprowadzać po jednym elemencie, aby lista była uporządkowana i czytelna.

Naciśnięcie przycisku Importuj uruchamia Kreatora importu adresów e-mail, który pozwala w wygodny sposób wprowadzić wiele pozycji.

Naciśnięcie przycisku Eksportuj powoduje zapisanie wszystkich pozycji (adresów i domen na białej liście) w zwykłym pliku tekstowym.

Biała lista