Anti-Spam Server dla MS Exchange — Czarna lista

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź Anti-Spam Server dla MS Exchange -> Czarna lista

 

Czarna lista to globalna lista zablokowanych adresów nadawców wiadomości e-mail i nazw domen; wszystkie wiadomości wysyłane z tych adresów są zawsze oznaczane jako spam. Jeśli z określonych adresów lub domen są wysyłane niemal wyłącznie niepożądane wiadomości, można utworzyć czarną listę konkretnych nadawców (np. „spamer@domena.com”) lub ich domen (np. „spamujacafirma.com”).

Dostępne są następujące przyciski kontrolne:

Naciśnięcie przycisku Edytuj otwiera podobne do edytora okno dialogowe, w którym można ręcznie wprowadzić listę adresów (np. kopiując je i wklejając). W każdym wierszu należy wprowadzać po jednym elemencie, aby lista była uporządkowana i czytelna.

Naciśnięcie przycisku Importuj uruchamia Kreatora importu adresów e-mail, który pozwala w wygodny sposób wprowadzić wielu nadawców jednocześnie. Zwykle na czarną listę adresy importowane są z pliku tekstowego, ponieważ raczej nie dodaje się ich do swojej książki adresowej.

Kliknięcie przycisku Eksportuj powoduje zapisanie wszystkich wpisów (adresów i domen na czarnej liście) w zwykłym pliku tekstowym.

Czarna lista