Anti-Spam Server dla MS Exchange — RBL

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź Anti-Spam Server dla MS Exchange-> RBL

 

Serwer RBL (Realtime Blackhole List) to specjalny serwer DNS z obszerną bazą danych znanych nadawców spamu. Jeżeli funkcja ta jest włączona, wszystkie wiadomości e-mail zostaną sprawdzone przez serwer RBL i oznaczone jako spam, w przypadku gdy zostaną zweryfikowane jako identyczne z którymkolwiek z wpisów w bazie danych (na serwer nie są wysyłane żadne dane osobowe). Bazy danych serwerów RBL zawierają najnowsze sygnatury spamu, dzięki czemu zapewniają najlepsze i najdokładniejsze wykrywanie niechcianych wiadomości.

 

Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników otrzymujących duże ilości spamu, który zazwyczaj nie jest wykrywany przez silnik Anti-Spam.

 

Domyślnie opcja sprawdzania online jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, należy zaznaczyć pole wyboru Pytaj serwery RBL.

 

Włączenie tej funkcji może w niektórych przypadkach spowolnić proces odbierania poczty e-mail, ponieważ każda wiadomość musi być zweryfikowana przez serwer RBL. Jeśli czasy oczekiwania są zbyt długie, należy wyłączyć tę funkcję.

 

Pole tekstowe Lista serwerów RBL pozwala określić lokalizacje używanych serwerów. Aby włączyć tę funkcję, gdy nie są znane adresy konkretnych serwerów RBL, zaleca się użycie następujących danych:

· bl.spamcop.net::80
· sbl-xbl.spamhaus.org::70

Aby używać dwóch lub więcej serwerów RBL, ich adresy należy rozdzielić przecinkami lub średnikami, bez dodatkowych spacji. Numery portów trzeba podawać po dwóch dwukropkach, jak na przykładach powyżej.

RBL