Anti-Spam Server dla MS Exchange — ustawienia zaawansowane

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź Anti-Spam Server dla MS Exchange -> Ustawienia zaawansowane

 

Gałąź Ustawienia zaawansowane zawiera wiele opcji ustawień składnika Anti-Spam Server dla MS Exchange. Ustawienia te są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników (zwykle administratorów sieci), którzy chcą szczegółowo skonfigurować filtry antyspamowe w celu uzyskania optymalnej ochrony serwerów poczty.

Stanowczo zalecamy pozostawienie tych ustawień bez zmian, jeśli nie posiadasz pełnej wiedzy na temat wszystkich zaawansowanych ustawień silnika antyspamowego Spamcatcher (MailShell Inc.). Nieodpowiednie zmiany mogą skutkować obniżoną wydajnością lub nieprawidłowym działaniem składnika.

Aby mimo wszystko modyfikować konfigurację składnika Anti-Spam Server dla MS Exchange na bardzo zaawansowanym poziomie, należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w interfejsie użytkownika. Poszczególne okna dialogowe najczęściej odpowiadają tylko jednej funkcji, której opis jest zawsze dostępny w tym samym miejscu:

· Pamięć podręczna sygnatury, reputacja domen, LegitRepute.
· Szkolenie szkolenie dotyczące słów, historia ocen, offset oceny, maksymalna liczba wpisów, próg automatycznego szkolenia, waga, bufor zapisu.
· Filtry lista języków, lista krajów, akceptowane adresy IP, zablokowane adresy IP, zablokowane kraje, zablokowane zestawy znaków, fałszywi nadawcy.
· RBL serwery RBL, trafienia wielokrotne, próg, limit czasu, maksymalna liczba adresów IP.
· Połączenie internetowe limit czasu, serwer proxy, uwierzytelnianie na serwerze proxy

Ustawienia zaawansowane