Anti-Spam Server for MS Exchange — Wydajność

Możesz dostać się do tych opcji poprzez: ekran główny -> menu główne Narzędzia -> Ustawienia zaawansowane -> Składniki dla serwerów -> gałąź·Anti-Spam Server dla MS Exchange-> Wydajność

 

W tym miejscu można zmienić wydajność silnika skanującego Anti-Spam Server dla MS Exchange, tj. poziom i pewność skanowania wiadomości e-mail w poszukiwaniu spamu.

Przesunięcie suwaka w lewo powoduje obniżenie wydajności skanowania (będzie szybsze i zużyje mniej pamięci, ale nie będzie całkowicie niezawodne). Najniższy poziom jest odpowiedni tylko dla komputerów o niskich parametrach i/lub z wolnym połączeniem internetowym.

Przesunięcie suwaka w prawo spowoduje podniesienie skuteczności skanowania (będzie ono pewniejsze, ale może znacząco spowolnić odbieranie poczty i pracę komputera, ponieważ każda wiadomość e-mail jest skanowana z osobna). Jeśli komputer w widoczny sposób spowolni pracę, można obniżyć wydajność skanowania.

 

Włącz sprawdzanie online — opcja ta włącza sprawdzanie każdej wiadomości e-mail w trybie online, zgodnie ze znajdującym się w tym oknie opisem. Także ta funkcja poprawia skuteczność wykrywania spamu. Niestety, spowalnia znacząco odbieranie poczty e-mail — jeśli opóźnienie przychodzących wiadomości jest zbyt duże, należy ją wyłączyć.

Wydajność