Składnik Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA)

Zadaniem składnika Skaner poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA) jest sprawdzanie wiadomości e-mail przesyłanych przy użyciu roli HUB serwera MS Exchange. Wszystkie wykryte wirusy są przenoszone do Przechowalni lub usuwane.

Uwaga: Rola HUB serwera MS Exchange obsługuje całość przepływu wiadomości e-mail wewnątrz organizacji, stosuje zasady tworzenia dzienników i doręcza wiadomości do skrzynek pocztowych odbiorców.

To okno dialogowe zawiera skrócony opis funkcji składnika, informacje o jego bieżącym stanie (Składnik jest aktywny…) i kilka statystyk — liczbę sprawdzonych wiadomości e-mail i wykrytych zagrożeń.

Statystyki te można aktualizować w dowolnym momencie, klikając łącze Odśwież statystyki. Nowe dane pojawią się prawie natychmiast. Aby wyzerować wszystkie statystyki, kliknij łącze Wyzeruj statystyki. Łącze Wyniki skanowania pozwala otworzyć nowe okno dialogowe z listą wyników skanowania. Dane na liście można sortować za pomocą przycisków lub kart.

Dostępne przyciski:

Ustawienia — umożliwia przejście do ustawień Skanera poczty e-mail dla MS Exchange (routing TA).

Wstecz — umożliwia powrót do przeglądu składników przeznaczonych dla serwerów.

EMS (routing)